Από το Μηδέν WordPress: Mία Προσωπική Ιστορία

Όλα αυτά που διαβάζετε σε αυτό το site, αλλά και σε πολλά άλλα sites στο internet, δεν θα υπήρχαν χωρίς το WordPress. Το WordPress είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία “τρέχει” περίπου το 30% των κορυφαίων 10 εκατομμυρίων sites παγκοσμίως. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο δίνει λύσεις σε επαγγελματίες πολλών ειδών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προβάλουν την προσωπική ή επαγγελματική τους ταυτότητα στο internet, να πουλήσουν τα προϊόντα τους και πολλές άλλες λειτουργικότητες.

Σε αυτό το video περιγράφω το δικό μου “μικρό ταξίδι” στον κόσμο του WordPress. Διηγούμαι την προσωπική μου ιστορία για το πως γνώρισα το WordPress και πως κατάφερα μέσα από αυτό το χρήσιμο εργαλείο να δημιουργήσω διάφορα projects και να βγάλω χρήματα.