Κάνω κάτι μερεμέτια και επιστρέφω.

Μην πατάτε, έχω σφουγγαρίσει.